Denne reisen er gjenstand for delbetaling, det vil si at du kun foretar en delbetaling av reisens totale pris ved bestilling. Sluttbetaling må være oss tilgjengelig senest det antall dager før avreise spesifisert i betalingsreglene. På enkelte reiser belastes administrasjonsgebyr, da fremgår dette av betalingsreglene. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter i henhold til renteloven. Dersom sluttbetaling ikke foretas, vil reisen bli kansellert og et avbestillingsgebyr etter pakkereiseloven vil bli belastet. Uansett betalingsmåte vil du være bundet av reiseavtalen som om du betalte 100 % av reiseprisen ved bestilling.