Din booking

Hovedreisende

Detalj


JaNej

JaNej

JaNej

JaNej

Skadeersättning

Hvis du har betalt din reise med VISA / Mastercard, refunderes beløpet på samme kort.

Legeattest

  • Legeattestet må utstedes av en kvalifisert og uavhengig lege.
  • Legeattestet må angi at legen uttrykkelig anbefaler deg ikke å reise.
  • I tillegg må legeattestet angi diagnosen din, dato for første behandling eller undersøkelse
    Dato for behandling eller undersøkelse som ligger bak doktorgradenes beslutning om å reise.