Din booking

  Hovedreisende

  Detalj


  JaNej

  JaNej

  JaNej

  JaNej

  Skadeersättning

  Hvis du har betalt din reise med VISA / Mastercard, refunderes beløpet på samme kort.

  Legeattest

  • Legeattestet må utstedes av en kvalifisert og uavhengig lege.
  • Legeattestet må angi at legen uttrykkelig anbefaler deg ikke å reise.
  • I tillegg må legeattestet angi diagnosen din, dato for første behandling eller undersøkelse
   Dato for behandling eller undersøkelse som ligger bak doktorgradenes beslutning om å reise.